top of page

Juridische kennisgeving

Afdruk. In sommige regio's is een impressum wettelijk verplicht. Dit sjabloon bevat alleen algemene informatie en voorbeeldformuleringen en is niet klaar voor publicatie. De informatie in het impressum is afhankelijk van uw bedrijf of uw type website. We raden u aan juridisch advies in te winnen om u te helpen uw indruk te begrijpen en te creëren.

[Bedrijfsnaam]
 

 • Bedrijfsnaam of bedrijfsnaam.

 • Adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

 • Namen van bedrijfsfunctionarissen.

 • Telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van het bedrijf.

 • Registratienummer in het Handels- en Bedrijvenregister  of een andere autoriteit die van toepassing is op de activiteit.  

 • Identificatienummer van de belasting.  

 • Rechtsvorm van het bedrijf.

 • Bedrag van het aandelenkapitaal.

 • Als uw website diensten aanbiedt in het kader van een activiteit die de goedkeuring van een overheidsinstantie vereist, moeten de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit worden verstrekt. ​​​

 • Naam, benaming of bedrijfsnaam en adres en telefoonnummer van de host van zijn site.

 • Kennisgevingen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens.

 • Kennisgevingen met betrekking tot het gebruik van cookies.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS). Dit platform is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Als klant heeft u altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de arbitragecommissie van de Europese Commissie. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

E-mail:
Telefoon :

Fax:

Adres :

bottom of page